INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Het kan wel erg paradoxaal klinken om het publiek uit te nodigen in privétuinen met afmetingen en een inrichting die afgestemd zijn op een gezin.

Daarom willen wij de eigenaars garanderen dat hun tuin gerespecteerd zal worden.

Het publiek kan de programmafolder aanvragen bij de CIVA Stichting Kluisstraat 55 te 1050 Brussel aan het informatie & milieuloket van de overdekte Sint-Goriksmarkt (Sint-Goriksplein te 1000 Brussel) en in Brussels Info Place BIP (Koningsplein). Het is verplicht zich in te schrijven voor elk van de 40 tuinen. Leefmilieu Brussel geeft het startsein voor de inschrijvingen via de RTBF-uitzending Jardins & Loisirs van zondag 20 augustus 2017. Inschrijven kan via het internet (http://tuineninfeesttooi.bvrp.net). Bij problemen kan u steeds bij ons terecht via gardens@civa.brussels, per brief aan CIVA Stichting (Kluisstraat 55 1050 Brussel) en per fax (02 649 73 95).

Geen inschrijving per telefoon. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen ontvangen de ingeschreven personen een bevestiging van de plaats, het uur van het bezoek met het logo van het evenement. Opgelet, per persoon zijn er maximaal 8 inschrijvingen mogelijk.

Vergeet niet de bevestiging van uw inschrijving af te drukken. Twee uren na inschrijving wordt die immers geannuleerd indien niet afgedrukt. In de straten van Brussel zullen gekleurde ballonnen met het logo van het evenement bevestigd worden aan de deuren van de deelnemende tuinen. Indien u uw bezoek wilt annuleren, gelieve op te bellen naar het nr. 02 642 24 84. Andere bezoekers zullen u hiervoor dankbaar zijn. Inlichtingen: 02 642 24 84 (maandag tot vrijdag vanaf 10u tot 14u)

U bent bevoorrecht! De eigenaars die u op 10 september 2017 vrijwillig ontvangen, hebben vertrouwen in ons en in u. Door u in te schrijven, verbindt u zich ertoe de privéruimte die u mag bezoeken, te respecteren. Wij vragen u dan ook om volgende regels strikt na te leven:

  1. U moet zich individueel inschrijven om de tuinen te bezoeken en in het bezit zijn van de toegangsbadge die u wordt bezorgd samen met de bevestiging van uw inschrijving. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen;
  2. U moet zich strikt houden aan de bezoekuren die u worden opgegeven,anders wordt u niet meer toegelaten tot de tuin;
  3. U kunt zich voor maximaal 8 tuinen inschrijven;
  4. U moet de privacy van de eigenaars respecteren;
  5. U moet de aanwijzingen van de gids of van de eigenaar volgen en de route volgen die ze u voorstellen;
  6. U moet de eventueel nog bestaande schetsen ongemoeid laten;
  7. U mag geen dieren meenemen;
  8. U mag niet fotograferen zonder de toestemming van de eigenaars.
  9. Wij vragen u niet te roken • niet te eten noch te drinken tijdens de bezoeken • geen afval weg te werpen • de planten, bloemen niet te beschadigen en/of te plukken; geen zaden, fruit, stekken te plukken,enz. • niet te parkeren voor of op de opritten, garages, binnenplaatsen van de bezochte eigendommen • Geen foto’s of verslag publiceren zonder de toestemming van de eigenaars.

Wij herinneren eraan dat kinderen onder de hoede van hun ouders staan. De organisatoren en de eigenaars wijzen elke aansprakelijkheid af voor ongevallen. Elke vrijwillig of onvrijwillig door een bezoeker of zijn kinderen toegebrachte schade is volledig ten laste van de bezoeker of zijn verzekeringsmaatschappij. In laatste instantie behouden de eigenaars zich het recht voor om de toegang te ontzeggen. Het succes en de toekomst van dit evenement hangen af van het naleven van deze eenvoudige regels. De CIVA Stichting en de eigenaars stellen gul hun deuren voor u open, en danken u.